28 06
Gỡ khó cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Gia Lai:

Gỡ khó cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Sáng 24-6, Cục Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) về chính sách...

Ngày 28/06/2022