20 01
Bình Định có trên 100 sản phẩm OCOP

Bình Định có trên 100 sản phẩm OCOP

Ông Đào Văn Hùng, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Bình Định cho biết, trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định...

Ngày 20/01/2022

20 01
Bắt nhịp xu hướng xanh

Bắt nhịp xu hướng xanh

Nông nghiệp là lợi thế, là nền tảng bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, tăng trưởng nông nghiệp đang chậm lại, chưa bền vững, chủ...

Ngày 20/01/2022

20 01
Ngành mía đường ngày càng bị co hẹp

Ngành mía đường ngày càng bị co hẹp

Từ khi Việt Nam xoá bỏ quy định về hạn ngạch và giảm thuế nhập khẩu đường xuống mức thấp 5% theo Hiệp định Thương mại hàng...

Ngày 20/01/2022

20 01
Xúc tiến thương mại thay 'áo mới'

Xúc tiến thương mại thay 'áo mới'

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn phức tạp, năm 2022 Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xúc...

Ngày 20/01/2022