Kon Tum:

Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt

Kinh tế tập thể, hợp tác xã là một trong năm thành phần kinh tế quan trọng đã được Đảng và Nhà nước khẳng định qua xuyên suốt qua các kỳ Đại hội, đặc biệt tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong đó nêu rõ "Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt". Đây là những chủ trương lớn của Đảng định hướng phát triển HTX trong hơn 20 năm qua.
Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và đề xuất những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Kon Tum xin gửi tới Hội nghị báo cáo tham luận: Định hướng và giải pháp phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Hiện nay toàn tỉnh Kon Tum có trên 208 HTX, trong đó có hơn 2/3 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đa dạng các loại sản phẩm nông nghiệp như heo, gà, cá, rau củ quả, trái cây, dược liệu,... có thể nói kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Kon Tum trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tưu: Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp không ngừng tăng lên về quy mô, năm sau cao hơn năm trước; năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành HTX nông nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực; đã có nhiều mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hoạt động có hiệu quả gắn với việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng và quy trình thực hành nông nghiệp tốt; hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp không ngừng được cải thiện; chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đã được quan tâm triển khai thực hiện.
Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua còn một số tồn tại, hạn chế như: còn nhiều HTX có quy mô sản xuất, kinh doanh nhỏ, số lượng thành viên ít, quá trình mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh, tích lũy vốn, tài sản diễn ra chậm; mặc dù trong những năm qua đã có một số mô hình hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhưng còn ở mức thấp, tỷ lệ sản phẩm tham gia liên kết; số lượng hợp tác xã có ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 10,7% tổng số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, hiệu quả hoạt động của hợp tác của tác hợp tác xã nông nghiệp còn nhiều hạn chế, đồng thời, các HTX nông nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút cán bộ trẻ, có năng lực để tham gia quản lý điều hành; HTX thiếu vốn kinh doanh, giá trị tài sản thấp và khó tiếp cận tín dụng...
Trong những năm tới, để định hướng và giải pháp phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian tới, góp phần tương xứng vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn nói riêng, cần tập trung vào các mục tiêu tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp; Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX bền vững trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc HTX, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; Phát triển sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp theo yêu cầu và tín hiệu của thị trường; đa dạng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp phù hợp với tính đặc thù, điều kiện của địa phương, trình độ phát triển và nhu cầu của hộ nông dân; Đẩy mạnh việc liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa doanh nghiệp và hộ nông dân để hình thành cánh đồng lớn trong san xuất nông nghiệp, trong đó, Hợp tác xã là cầu nối trung gian giữa doanh nghiệp và người dân. Với nhiệm vụ giải pháp chính là đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển hợp tác xã trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới cho cả cán bộ, cấp ủy đảng, chính quyền và người dân; tăng cường công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, nhất là đào tạo nghề giám đốc hợp tác xã nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết với doanh nghiệp và các hộ nông dân; khuyến khích, hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp tham gia phát triển vùng nguyên liệu và hình thành liên kết chuỗi giá trị ngành hàng nông sản; tăng cường, đổi mới phương thức chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao cho các hợp tác xã nông nghiệp; phát triển mới, củng cố và tái cấu trúc hoạt động sản xuất của các hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả và giải thể các hợp tác xã đã ngừng hoạt động; củng cố, nâng cao vai trò, năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp.
Bảo Linh
CTV báo Kon Tum


Tin liên quan

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam