28 09
Khai mạc Hội thi Cán bộ tư vấn giỏi khu vực miền Bắc

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993- 29/10/2023):

Khai mạc Hội thi Cán bộ tư vấn giỏi khu vực miền Bắc

Sáng ngày 28/9, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi Cán bộ tư vấn giỏi khu vực...

Ngày 28/09/2023

17 08
Khai mạc Hội thi Cán bộ tư vấn giỏi khu vực phía Nam

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam:

Khai mạc Hội thi Cán bộ tư vấn giỏi khu vực phía Nam

Ngày 17/8, tại Hậu Giang, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thi Cán bộ tư vấn giỏi khu vực phía Nam. Đây là một trong những...

Ngày 17/08/2023