Đối tượng cho vay của Quỹ HTX:

Là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thành viên của tổ hợp tác

Theo đó, đối tượng cho vay của Quỹ HTX là HTX, liên hiệp HTX; thành viên của tổ hợp tác, HTX (trừ đối tượng thành viên HTX là doanh nghiệp). Liên minh HTX Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối tượng được ưu tiên cho vay từ Quỹ HTX căn cứ vào chiến lược phát triển của Quỹ.

Về phạm vi cho vay, Quỹ HTX trung ương cho vay đối với các đối tượng quy định nêu trên trên phạm vi toàn quốc; Quỹ HTX địa phương cho vay đối với các đối tượng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Quỹ HTX thành lập.

Về nguyên tắc cho vay, hoạt động cho vay của Quỹ HTX đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa Quỹ HTX và khách hàng, phù hợp với quy định tại Nghị định này. Khách hàng vay vốn Quỹ HTX phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thỏa thuận với Quỹ HTX.

Về điều kiện cho vay, khách hàng thuộc đối tượng cho vay phải đảm bảo một số điều kiện như: khách hàng vay vốn là pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn là cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Khách hàng có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Quỹ HTX thẩm định, đánh giá là khả thi và có khả năng hoàn trả nợ vay; thực hiện quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định; Khách hàng có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tại thời điểm giải ngân lần đầu tiên của Quỹ HTX sau khi ký kết hợp đồng tín dụng, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

Về mức vốn cho vay và giới hạn cho vay, căn cứ vào phương án sử dụng vốn vay, khả năng tài chính, khả năng hoàn trả vốn vay, bảo đảm tiền vay của khách hàng và giới hạn cho vay quy định tại Nghị định này, Quỹ HTX xem xét, quyết định mức vốn cho vay cụ thể cho từng khách hàng, phù hợp với khả năng nguồn vốn và năng lực tài chính của Quỹ HTX.

Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ HTX tại thời điểm quyết định cho vay. Trong khi đó, tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng và người có liên quan không vượt quá 25% vốn điều lệ thực có của Quỹ HTX tại thời điểm quyết định cho vay.

Các quỹ HTX cho vay họp vốn thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận giữa các quỹ HTX và khách hàng, phù hợp với quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Về thời hạn cho vay, thời hạn cho vay của Quỹ HTX đối với khách hàng được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư và khả năng trả nợ của khách hàng.

Thời hạn cho vay cụ thể đối với từng dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng do Quỹ HTX xem xét, quyết định.

theo Tapchitaichinh.vn


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam