Lâm Đồng: Lâm Hà nỗ lực phát triển kinh tế tập thể

Thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn. Từ đó, kinh tế tập thể đã trở thành chỗ dựa cho kinh tế hộ phát triển, tạo việc làm cho người lao động; góp phần xóa đói giảm nghèo; từng bước nâng cao đời sống người dân.
Mô hình THT sản xuất mắc ca của tuổi trẻ Lâm Hà được thành lập và hoạt động hiệu quả
 
Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Lâm Hà cũng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Hàng năm, UBND huyện Lâm Hà phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, làm cầu nối liên kết, hợp tác giữa HTX và doanh nghiệp. UBND huyện thường xuyên hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác (THT) mới thành lập và đang hoạt động chọn lựa mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, phương pháp tổ chức hoạt động hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của thành viên gắn liền với quyền lợi của HTX... 
 
Đến nay, trên địa bàn huyện Lâm Hà có 97 THT đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng số vốn góp để đầu tư sản xuất kinh doanh của các THT trên địa bàn là hơn 82 tỷ đồng và tổng số thành viên tham gia THT là 2.856 thành viên. Trong quá trình hoạt động của mình, các thành viên THT trên địa bàn Lâm Hà thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Chất lượng hoạt động của các THT ngày càng được cải thiện và nâng cao qua các năm. Nhiều THT ở Lâm Hà đã thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các HTX, các doanh nghiệp trên địa bàn tạo nên chuỗi giá trị sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Từ đó, góp phần trong việc giúp các hộ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Các THT thành lập đi vào hoạt động tại Lâm Hà cũng đã tạo việc làm ổn định cho khoảng gần 3.000 lao động là thành viên của các THT tại địa phương. Thu nhập bình quân của một lao động làm việc thường xuyên trong THT đạt 48 triệu đồng/lao động/năm. Một số HTX tại địa phương đã mạnh dạn đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, có định hướng phát triển phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế thị trường; chú trọng đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, làm tốt dịch vụ đầu vào và tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Qua đó, thúc đẩy kinh tế hộ thành viên phát triển, góp phần giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Hiện nay, toàn huyện Lâm Hà có 46 HTX đăng ký hoạt động với tổng vốn điều lệ là hơn 101 tỷ đồng. Trong đó, có 41 HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp, 1 HTX thương mại và 3 HTX dịch vụ vận tải. Số lượng thành viên tham gia vào các HTX trên địa bàn Lâm Hà hiện nay là 707 thành viên và số lao động làm việc thường xuyên trong các HTX là 728 lao động. Nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể được triển khai hiệu quả tại Lâm Hà. Cụ thể như, trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn huyện Lâm Hà có 16 HTX, THT được hỗ trợ thành lập mới, tổng số tiền hỗ trợ là 140 triệu đồng. Thực hiện các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX của Trung ương, của tỉnh, hàng năm, UBND huyện Lâm Hà đã tập trung phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn các HTX, THT hoàn thiện hồ sơ để được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, huyện Lâm Hà đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho 7 HTX, THT với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 2,5 tỷ đồng…
 
Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà cho biết, thời gian qua, thực hiện việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn, số lượng HTX, THT tại Lâm Hà tăng và đa dạng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện. Huyện ủy Lâm Hà cũng tiếp tục xác định, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Phát triển kinh tế tập thể, HTX phải dựa trên nội lực của tổ chức kinh tế tập thể là chính, Nhà nước thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tập thể, HTX. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.
 
“Thời gian tới, Huyện ủy Lâm Hà sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn phát triển năng động, hiệu quả, bền vững và thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế của huyện. Từ đó nhằm không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho các thành viên của HTX, THT và quản lý một cách dân chủ, tham gia mạnh mẽ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững huyện Lâm Hà”, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Hoàng Thanh Hải nhấn mạnh thêm.
DUY DANH/ Báo Lâm Đồng


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam