Số/ký hiệu
Ngày ban hành 01/03/2022
Người ký
Trích yếu LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Văn bản mới