Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang: Nỗ lực phấn đấu cho nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên. Đồng thời, nâng chất các hoạt động hỗ trợ để các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh phát triển tốt hơn.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang Trần Văn Cứng trao quyết định kết nạp thành viên chính thức cho các hợp tác xã chợ

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh An Giang Trần Văn Cứng cho biết: “Nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh với sự quan tâm của Liên minh HTX Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các cấp, ngành liên quan đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng, từng bước khắc phục các yếu kém tồn tại trước đây, hỗ trợ tích cực cho quá trình xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương”.

Theo đó, Liên minh HTX tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, như: đề xuất và được UBND tỉnh giao 16 nhiệm vụ (tăng 12 nhiệm vụ so đầu nhiệm kỳ); thực hiện tốt công tác tổ chức các lớp sáng lập viên và hướng dẫn thành lập HTX theo quy trình 8 bước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; tăng cường tìm kiếm, mời gọi các doanh nghiệp liên kết với HTX để cung cấp đầu vào, đầu ra và tham gia các kỳ hội chợ để làm cầu nối xúc tiến thương mại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào việc phát triển kinh tế tập thể, HTX của tỉnh; đề xuất và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng, quản lý website Liên minh HTX.

Thực hiện tốt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 qua việc hỗ trợ 4 HTX với tổng vốn đầu tư gần 10,4 tỷ đồng để xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho, cửa hàng trưng bày sản phẩm, hàng hóa... theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg. Đặc biệt, Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt vai trò thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Tập đoàn Lộc Trời xúc tiến thành lập mới 50 HTX.

Đồng thời, Liên minh HTX tỉnh tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực cán bộ Liên minh HTX tỉnh, cán bộ quản lý HTX và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Đóng góp kinh phí xây dựng công trình HTX với Bác Hồ, số tiền 96,5 triệu đồng.

Song song đó, Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2012-2020 và công tác hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đề xuất và được UBND tỉnh giao phụ trách Khối Thi đua các HTX và Quỹ tín dụng nhân dân.

“Thành quả trên đến từ tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ Liên minh HTX tỉnh, các đơn vị thành viên, sự thống nhất, đồng lòng của người dân trong việc ủng hộ và tham gia các mô hình làm ăn tập thể. Từ đó, giúp hoạt động kinh tế tập thể lan tỏa sâu rộng trong xã hội, trở thành cách làm ăn hiệu quả, thích ứng nhu cầu thị trường hiện nay.

Đặc biệt, chúng tôi rút ra được những bài học từ thực tiễn để đưa hoạt động kinh tế tập thể phát triển tốt hơn, đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của người dân và các thành viên để mô hình kinh tế tập thể, HTX đạt được những bước tiến mới” - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh An Giang Trần Văn Cứng phân tích.

Hướng đến nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh HTX tỉnh đặt mục tiêu phải trở thành đơn vị có đủ năng lực thực hiện tốt chức năng, vai trò nòng cốt trong việc phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh. Hầu hết cán bộ, nhân viên của Liên minh HTX tỉnh được đào tạo kiến thức phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao. Tăng cường cơ sở vật chất để có đủ điều kiện thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tư vấn, hỗ trợ nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả.

Liên minh HTX tỉnh đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới: 100% thành viên HTX, Liên hiệp HTX và phần lớn người dân được tuyên truyền chủ trương, pháp luật về HTX, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; chủ trì, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 80 HTX, 2 Liên hiệp HTX; thu hút 15.000 thành viên mới là các cá nhân, hộ cá thể, các tổ chức tham gia vào HTX; có ít nhất 65% số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn tham gia tổ hợp tác, HTX; 80% HTX là thành viên của Liên minh HTX tỉnh; phấn đấu 100% thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc HTX được tư vấn, tập huấn nâng cao về năng lực quản trị, kiểm soát HTX. Tổ chức 10 đợt học tập các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong, ngoài tỉnh cho cán bộ nhân viên Liên minh HTX tỉnh…

“Với những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, nhân viên Liên minh HTX tỉnh và các thành viên chính thức, thành viên liên kết sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, từng bước xây dựng An Giang trở thành địa phương có hoạt động kinh tế tập thể, HTX phát triển mạnh mẽ trong khu vực ĐBSCL và cả nước” - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh An Giang Trần Văn Cứng khẳng định.

Theo báo An Giang

Link bài viết: https://baoangiang.com.vn/lien-minh-hop-tac-xa-tinh-an-giang-no-luc-phan-dau-cho-nhiem-ky-2020-2025-a288773.html


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam