Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tuyển dụng biên chế năm 2024

THÔNG BÁO

Tuyển dụng người làm việc vào biên chế

Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2024

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019.

- Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-TW, ngày 22/8/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

- Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-BNV ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế đối với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026.

- Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

- Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Căn cứ Kế hoạch số 288/KH-CQLMHTXVN ngày 26/4/2024 của Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về Tuyển dụng người làm việc vào biên chế Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2024.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng biên chế, Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thông báo tuyển dụng vào biên chế năm 2024 như sau:

I. ĐIU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

  1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
II. CH TIÊU TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐÀO TẠO THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN
  1. Tiêu chuẩn chung

-   Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm tức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan;

-   Trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt;

-   Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe;

-   Điềm tĩnh, cần thận;

-   Có khả năng đoàn kết nội bộ;

-   Có khả năng tuyên truyền, vận động;

-   Hiểu biết về luật pháp, chính sách chế độ, quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, lao động;

-   Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

  1. Số lượng, vị trí, yêu cầu về trình độ chuyên môn

Số lượng và vị trí tuyển dụng: (theo Danh sách kèm theo).

III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỀN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm. Thi sinh dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và thí sinh dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
b) Bản sao bảng điểm, bằng tốt nghiệp đại học (kể cả bằng tiến sĩ, thạc sĩ nếu có) theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đối với bảng điểm, bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, phải kèm bản sao văn bản được Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (kèm cả bản dịch thuật công chứng) theo quy định.
c) 03 phong bì dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ liên hệ của ứng viên dự tuyển.
2. Một số điểm cần lưu ý đối với ứng viên dự tuyển:

-   Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí việc làm tuyển dụng, nếu một ứng viên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào hai vị trí việc làm trở lên sẽ không được đưa vào danh sách dự tuyển.

-   Hồ sơ dự tuyển của ứng viên được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24 cm*32cm. Ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại, địa chỉ liên lạc và vị trí, đơn vị tuyển dụng trên túi hồ sơ. 

-   Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

-   Ứng viên đăng ký dự tuyển có quyền rút hồ sơ đã đăng ký dự tuyển để đăng ký vào một vị trí tuyển dụng khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển.

-   Việc xác minh văn bằng, chứng chỉ và thẩm định tiêu chuẩn cụ thể khác (nếu co) được tiến hành sau khi có kết quả trúng tuyển; trường hợp ứng viên dự thi vi phạm sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

-   Việc tính điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, đúng đối tượng được ưu tiên theo hồ sơ cá nhân. Trường hợp khai sai, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

-   Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

  1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển biên chế
a) Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 02/5/2024 đến ngày 02/6/2024; đăng thông báo tuyển dụng công khai trên Tạp chí Kinh doanh, Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và niêm yết tại trụ sở làm việc của Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
b) Nơi nhận hồ sơ và nộp lệ phí dự tuyển: Ban Tổ chức cán bộ, Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tầng 2, Tòa nhà Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, số 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024 32013738.
Lệ phí đăng ký dự tuyển: Dự kiến 400.000đ/thí sinh đăng ký dự tuyển (Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp hồ sơ dự tuyển không đủ điều kiện dự tuyển hoặc người dự tuyển bỏ thi, sẽ không được hoàn trả lệ phí dự tuyển.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG THI TUYỂN
1. Nội dung và hình thức thi tuyển

Thi tuyển vào biên chế được thực hiện theo 02 vòng thi:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính

a. Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội đặc thù; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.

b. Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

c. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Viết.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi nhiệm vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức hoặc như công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).
d) Thang điểm: 100 điểm.
2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển (Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP):

2.1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định.

2.2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2.3. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. DANH SÁCH THÍ SINH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN THI TUYỂN

  1. Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vào biên chế, kết quả thi tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) theo địa chi ứng viên đã đăng ký và trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (tại địa chỉ http://www. vca.org.vn).
  2. Thời gian thi tuyển (dự kiến tháng 6 năm 2024).
Chi tiết Thông báo tuyển dụng tại đây


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam