Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu: Thi đua “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”

Đại hội Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bạc Liêu lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 - 2025) được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi, hướng tới chào mừng Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI. Qua đó, khơi dậy phong trào thi đua lao động, sáng tạo với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phát triển kinh tế HTX.

NHIỀU THÀNH TỰU

Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp trách nhiệm với các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX các huyện, thị xã, thành phố; cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Ban chấp hành, cán bộ, thành viên, người lao động khu vực KTTT, HTX nên mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) được triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành đạt và vượt kế hoạch.

Trong 5 năm, đã vận động thành lập mới 117 HTX, tốc độ phát triển bình quân 23,4 HTX/năm, đạt 117% chỉ tiêu nghị quyết; thu nhập bình quân/năm của thành viên HTX là 48,7 triệu đồng (tăng 62,3%), lao động HTX: 55,2 triệu đồng (tăng 78,1%), lao động là thành viên của HTX: 56,22 triệu đồng (tăng 87,4%); kết quả hoạt động HTX (năm 2019 so với năm 2015) cho tổng doanh thu 289.009 triệu đồng (tăng 2,7%), nộp thuế 7.114 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 21.486 triệu đồng...

Có thể nói, giai đoạn 2015 - 2020, khu vực KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển khá tốt. Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối - kết hợp với các ngành, đoàn thể các cấp đưa nội dung phát triển kinh tế hợp tác vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, UBND; chủ động tổ chức thực hiện hoàn thành khá tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các HTX yếu kém, trung bình được củng cố, nâng chất; hướng dẫn các HTX chuyển đổi tổ chức đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012; tuyên truyền vận động thành lập mới HTX, nhất là lĩnh vực nông nghiệp; đặc biệt quan tâm hỗ trợ THT, HTX liên kết, hợp tác với HTX, doanh nghiệp; tích cực đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ HTX.

Số lượng, chất lượng hoạt động của HTX tăng theo từng năm; quy mô, vốn, ngành nghề ngày càng được mở rộng; xây dựng nhiều mô hình mới, HTX điển hình tiên tiến, HTX đầu đàn, HTX ứng dụng công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực. Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng lên; một số HTX có đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiều kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. HTX có vai trò quan trọng trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; thu nhập của thành viên, người lao động được cải thiện; góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

HTX nông nghiệp ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện hiệu quả việc hợp tác, liên kết sản xuất giữa HTX với HTX, công ty, doanh nghiệp; đã tổ chức được nhiều hoạt động cung ứng các sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra; tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên và người dân trong vùng an tâm sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạn chế rủi ro, gia tăng lợi nhuận; là điểm sáng quan trọng trong thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng ở địa phương, góp phần hoàn thành một số tiêu chí khác trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới.

Các doanh nghiệp ngoài tỉnh tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao của HTX Đông Hải (huyện Đông Hải). Ảnh: L.D

TIẾP TỤC PHÁT HUY

Cùng với những kết quả quan trọng trên, nhiệm kỳ qua cũng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm. Đó là sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền; các ngành, các cấp tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các THT, HTX kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về trình độ quản lý, vốn, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất.

Công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan phát triển KTTT, mà nòng cốt là HTX gắn với tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển HTX, giải thích mô hình HTX kiểu mới sâu rộng trong Đảng, đến tận quần chúng nhân dân là cơ sở quan trọng cho phát triển phong trào KTTT, HTX. Việc huy động nguồn lực trong Nhân dân, kết hợp với liên kết đầu tư của các doanh nghiệp, sự hỗ trợ của Nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX phát triển bền vững.

Nhân tố chủ quan có tính quyết định HTX làm ăn có hiệu quả hay không chính là HTX phải xác định rõ nhu cầu chung của thành viên; định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng chiến lược phát triển; cán bộ quản lý, điều hành có trình độ, năng lực, tâm huyết, năng động, dám nghĩ dám làm, hết lòng vì sự phát triển của HTX. Chú trọng xây dựng, tổng kết, phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới làm ăn có hiệu quả, có sức lan tỏa ở các địa phương; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về KTTT các cấp, cán bộ quản lý, điều hành KTTT, HTX đủ sức đảm trách nhiệm vụ trong tình hình mới…

Với phương châm hành động của Đại hội V là “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”,  Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm này. Đồng thời, tích cực khắc phục những hạn chế, yếu kém hiện nay.

Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua và tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT; xây dựng và phát triển mô hình KTTT, nòng cốt là HTX trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc HTX; HTX thật sự là tổ chức đại diện của người sản xuất nhỏ lẻ, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho thành viên; thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia KTTT, HTX; góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh…

Một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025

- Thành lập mới 150 THT (bình quân 30 THT/năm); vận động các THT hoạt động khá nâng lên thành HTX.

- Thành lập mới 100 HTX trở lên; cuối nhiệm kỳ có 240 HTX trở lên.

- Thành lập mới 2 Liên hiệp HTX trong nông nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác phát triển thành viên mới THT; thành viên HTX tăng bình quân 5%/năm; cuối nhiệm kỳ có trên 65% hộ nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia là thành viên của THT, HTX.

- Phân loại hoạt động HTX tốt, khá chiếm trên 70%; yếu kém dưới 5%.

- Cán bộ HTX, Liên hiệp HTX có trình độ đại học 25%; trung cấp 30%; trên 70% lao động thành viên THT, HTX được tập huấn, dạy nghề.

- Bình quân thu nhập/năm của thành viên, người lao động trong HTX đến cuối nhiệm kỳ tăng gấp 2 lần, thành viên THT tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020.

- Phấn đấu các xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đều có HTX đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có từ 30% trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (trong đó mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 3 mô hình trở lên).

- Toàn tỉnh có 90% HTX, Liên hiệp HTX trở lên là thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

Nguyễn Thanh Dũng

Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh

Theo báo Bạc Liêu

Link bài viết: http://www.baobaclieu.vn/kinh-te/lien-minh-htx-tinh-thi-dua-hop-tac-doi-moi-phat-trien-hieu-qua-68061.html


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam