Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ nhất - năm 2022

Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông hoàn tất các nội dung tham gia

Đây cũng là dịp để Kinh tế tập thể, Hợp tác xã khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung và Liên minh HTX, các HTX tỉnh Đắk Nông được trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thích ứng với quá trình chuyển đổi số, thời kỳ dịch Covid-19 đồng thời góp phần không nhỏ cho sự thành công của Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung – Tây Nguyên, lần thứ nhất năm 2022 thành công tốt đẹp.

Thực hiện Kế hoạch số: 190/KH-LMHTXVN ngày 08/4/2022 về việc tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX Khu vực miền Trung – Tây Nguyên, lần thứ nhất năm 2022, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Do Liên minh HTX Việt Nam chủ trì tổ chức trong 2 ngày 18-19/5/2022. Thực hiện các nội dung, công tác chuẩn bị tham gia Diễn đàn theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra. Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông đã ban hành tổng thể Kế hoạch số: 155/KH-LMHTX ngày 15/4/2022 triển khai tới các HTX tham gia với những mục đích, yêu cầu của Diễn đàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VI Liên minh HTX Việt Nam; Nghị quyết Đại hội III Liên minh HTX tỉnh, Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN, ngày 13/01/2022 tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ tư, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, về phát triển kinh tế tập thể, HTX, nhất là việc thực hiện Chương trình số 503/LMHTXVN ngày 04/8/2021 của Liên minh HTX Việt Nam về kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa của các HTX, THT; đồng thời tạo ra phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể của các HTX, THT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đồng thời thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh, bền vững góp phần cho quá trình phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thích ứng với quá trình chuyển đổi số, công nghệ và phương thức sản xuất kinh doanh mới trong thời gian tới. Với chương trình tổng thể gắn với nội dung thiết thực cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thường trực Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông trong công tác phối hợp với các Sở, Ngành của tỉnh đến ngày 11/5/2022 các công việc tham gia Diễn đàn được hoàn tất kết quả như sau: 

(1). Báo cáo Tham luận của Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tại Diễn đàn với chủ đề: Tiềm năng, lợi thế của Khu vực KTTT, tại tỉnh Đắk Nông; vai trò giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác: tham mưu cơ chế chính sách tư vấn, hỗ trợ các THT, HTX, LHHTX về lĩnh vực khoa học và  công nghệ kỹ thuật chuyển đổi số, vốn xúc tiến thương mại, đào tạo bồi dưỡng, đào tạo nghề nhằm phát huy lợi thế và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh Covid -19 và thời đại công nghiệp 4.0. Báo cáo tham luận đã gửi về Liên minh HTX Việt Nam, Văn phòng Khu vực Miền trung tây nguyên ngày 6/5/2022

(2). Ngày hội Xúc tiến thương mại; Liên minh HTX tỉnh đã triển khai và đăng ký sản phẩm tham gia Ngày hội Xúc tiến thương mại đúng thời gian quy định về Ban Tổ chức Diễn đàn trước ngày 25/4/2022.

(3). Hội thi Hợp tác xã tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên, lần thứ nhất năm 2022. Thành lập Hội đồng họp xét vòng thi sơ khảo để bình chọn 05 HTX thi tại vòng chung khảo khu vực. Đồng thời phối hợp Đài phát thanh & truyền hình tỉnh và 05 HTX tham dự vòng chung khảo cấp Khu vực xây dựng 05 Clip giới thiệu về HTX và sản phẩm. Ngày 09/5/2022 Hội đồng họp xét xem Clip và cho ý kiến  đối với 05 HTX; gồm 03 HTX Nông nghiệp (HTX nông lâm nghiệp Nam Hà, HTX nông nghiệp DVTM Hữu cơ Hoàng Nguyên, HTX nông nghiệp công bằng Thuận An) 01 HTX Phi Nông nghiệp (HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng) và 01 Quỹ tín dụng (Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Đắk Mil). Hội đồng thống nhất giao cho Phòng chính sách tuyên truyền, phát triển HTX, Liên minh HTX tỉnh hoàn thiện gửi về Ban Tổ chức diễn đàn ngày 11/5/2022.

(4). Quyết định thành lập và cử Đoàn công tác tham gia diễn đàn do Đ/c: Nguyễn Khải, UVBCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm Trưởng đoàn và một số HTX tham dự Diễn đàn.

(5).Về kinh phí tham dự Diễn đàn thực hiện Văn bản số: 189/LMHTXVN-VP ngày 8/4/2022 của Liên minh HTX Việt Nam V/v tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tham gia Diễn đàn … UBND tỉnh đã giao cho Liên minh HTX tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh… Liên minh HTX tỉnh đã ban hành Tờ trình lập kinh phí và làm việc với Sở Tài chính tỉnh để hỗ trợ kinh phí tham gia Diễn đàn…. Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông đã ban hành Văn bản số: 743/STC-QLNS ngày 9/5/2022 V/v Kinh phí tham gia Diễn đàn KTT, hợp tác khu vực miền Trung – Tây Nguyên; Sở Tài chính đề nghị Liên minh HTX tinh chủ động cân đối kinh phí của một số nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2022 hiện tại chưa giải ngân để thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Căn cứ các quy định về chế độ chi tiêu hiện hành, Sở Tài chính sẽ tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí trong 6 tháng cuối năm 2022.

Có thể khẳng định rằng công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Diễn đàn theo Kế hoạch của Liên minh HTX Việt Nam đã được hoàn tất Đây cũng là dịp để Kinh tế tập thể, Hợp tác xã khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung và Liên minh HTX, các HTX tỉnh Đắk Nông được trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thích ứng với quá trình chuyển đổi số, thời kỳ dịch Covid-19 đồng thời góp phần không nhỏ cho sự thành công của Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung – Tây Nguyên, lần thứ nhất năm 2022 thành công tốt đẹp./. 

Bùi Hoa Thám
PCT- LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK NÔNG


Tin liên quan

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam