23 03
Đồng Nai: ''Gỡ khó'' cho hợp tác xã

Đồng Nai: ''Gỡ khó'' cho hợp tác xã

Hiện nay, nhiều HTX mong muốn tiếp cận các khoản vay vốn ưu đãi để đáp ứng nhu cầu vốn dành cho sản xuất nhưng vẫn không dễ...

Ngày 23/03/2020

17 03
Hiệu quả từ OCOP ở Quảng Bình

Hiệu quả từ OCOP ở Quảng Bình

Dù đang ở bước đầu triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) và còn gặp nhiều khó khăn song những kết quả bước đầu...

Ngày 17/03/2020