24 09
Vai trò của HTX trong đào tạo nghề

Vai trò của HTX trong đào tạo nghề

Để tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, việc dạy nghề là bước quan trọng giúp bảo đảm được năng suất, chất lượng sản...

Ngày 24/09/2019