14 05
Quảng Nam: Kỳ vọng hợp tác xã OCOP

Quảng Nam: Kỳ vọng hợp tác xã OCOP

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Nam đang triển khai kế hoạch đăng ký thành lập mô hình điểm HTX OCOP tỉnh Quảng Nam nhằm liên...

Ngày 14/05/2021