11 09
Bà Rịa Vũng Tàu: Tiếp thêm nguồn lực cho kinh tế hợp tác

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Bà Rịa Vũng Tàu: Tiếp thêm nguồn lực cho kinh tế hợp tác

Từ ngày thành lập tới nay, Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể  (HTKTTT) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp thêm nguồn lực, giúp nhiều HTX...

Ngày 11/09/2020