29 12
Ðiểm sáng hợp tác xã

Ðiểm sáng hợp tác xã

Sau 4 năm thành lập, đi vào hoạt động, Hợp tác xã (HTX) nuôi trồng thuỷ sản Ðông Thới không chỉ kịp thời cung cấp sò huyết giống...

Ngày 29/12/2021