Số/ký hiệu
Ngày ban hành 09/05/2024
Người ký
Trích yếu Luật HTX năm 2023
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm Luật HTX năm 2023