Hà Giang:

Mèo Vạc đổi mới dân vận mang lại hiệu quả thiết thực

Công tác dân vận luôn được huyện Mèo Vạc xem là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Nhiều biện pháp hữu hiệu, sáng tạo, đổi mới trong công tác dân vận được áp dụng vào thực tiễn của từng địa phương, giúp đồng bào ngày càng gắn kết, chung sức xây dựng Nông thôn mới, giữ vững an ninh, trật tự trong khu dân cư…
Lãnh đạo huyện vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản.
Huyện Mèo Vạc luôn coi công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về dân vận được triển khai hiệu quả; chính sách về dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định, quyền làm chủ của nhân dân được khẳng định. Các khiếu nại, tố cáo của đồng bào được xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần động viên tinh thần người dân gắng sức vươn lên đẩy mạnh phát triển KT – XH, giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư; cùng nhau giữ vững an ninh, trật tự, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật gây ảnh hưởng đời sống đồng bào.
Đổi mới công tác dân vận phù hợp với thực tiễn của từng địa phương đã góp phần tăng cường mối gắn kết giữa Đảng với nhân dân, tạo động lực phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN. Vận động đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh sản xuất, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và triển khai, thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư giai đoạn 2022 – 2025 định hướng đến năm 2030. Vận động nhân dân thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” và từng bước nhân rộng các mô hình hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng địa phương. Vận động người dân tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, các biện pháp phòng, chống cháy rừng…
Đồng chí Ly Mí Chả, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Hệ thống dân vận từ huyện tới cơ sở đã tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền nhằm giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp phát sinh tại cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Việc đổi mới, linh hoạt phù hợp với thực tế của từng địa phương đã tạo được niềm tin và hưởng ứng của nhân dân trong các công trình phúc lợi xã hội, giúp nhau giảm nghèo; cùng nhau làm đường, xây nhà, hỗ trợ cải tạo vườn, đóng góp vật lực cùng địa phương gắng sức xây dựng Nông thôn mới. Nhiều hộ nông dân tích cực tham gia các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính quê hương. Thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện các nhiệm vụ dân vận, nắm tình hình cơ sở và tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Phát huy tính chủ động, tích cực của cán bộ làm công tác dân vận góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong khu dân cư…
Bài, ảnh: ĐỨC NINH/ Theo báo Hà Giang


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam