05 04
Ngọt thơm dưa lưới Tân Minh Đức

Hải Dương:

Ngọt thơm dưa lưới Tân Minh Đức

Năm 2020, dưa lưới của HTX Tân Minh Đức đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện sản phẩm này được tiêu thụ ở nhiều...

Ngày 05/04/2022