16 03
Tạo cầu nối liên kết trong nông nghiệp

Hà Nội:

Tạo cầu nối liên kết trong nông nghiệp

Dịch Covid-19 kéo dài với nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản. Để...

Ngày 16/03/2022

09 03
Liên kết tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu

Sóc Trăng:

Liên kết tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu

Hành tím là cây màu chủ lực của người dân xứ biển Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). Hiện nông dân thị xã Vĩnh Châu đang bước vào giai...

Ngày 09/03/2022

25 02
Phát triển OCOP theo chuỗi giá trị

An Giang:

Phát triển OCOP theo chuỗi giá trị

Chương trình OCOP tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2023 sẽ hướng đến mục tiêu phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ...

Ngày 25/02/2022