27 06
Xử lý rác thải kiếm bạc tỷ

Hợp tác xã DVTH Thắng Lợi (Yên Bái):

Xử lý rác thải kiếm bạc tỷ

Năm 2019, anh Nguyễn Hữu Ký, cùng một số thành viên HTX DVTH Thắng Lợi đã đi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh như Bình Dương,...

Ngày 27/06/2022

05 04
Ngọt thơm dưa lưới Tân Minh Đức

Hải Dương:

Ngọt thơm dưa lưới Tân Minh Đức

Năm 2020, dưa lưới của HTX Tân Minh Đức đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện sản phẩm này được tiêu thụ ở nhiều...

Ngày 05/04/2022