12 07
Người nông dân thu lãi tiền tỷ

Chuyển đổi cây trồng kinh tế thấp sang cây sầu riêng:

Người nông dân thu lãi tiền tỷ

Sầu riêng là một trong những trái cây có giá trị kinh tế cao, đây là trái cây được nhiều người ưa thích. Để nâng cao giá trị trái...

Ngày 12/07/2021

22 06
 Có chuyển biến, nhưng còn chậm

Hợp tác xã nông nghiệp tại TPHCM:

Có chuyển biến, nhưng còn chậm

Theo khảo sát của Sở NN-PTNT TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã...

Ngày 22/06/2021