18 01
Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Điện Biên:

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa nương sang trồng cây dứa tại huyện Mường Chà, giai đoạn 2017 - 2021 là mô hình được...

Ngày 18/01/2022

04 12
Một mình đặc sản

Mô hình hợp tác xã tỉnh Bắc Giang:

Một mình đặc sản

Với lợi thế tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế vườn đồi, trong những năm qua, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đẩy mạnh...

Ngày 04/12/2021