Mỗi tỉnh thành chỉ được lập 1 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Theo đó, Quỹ HTX là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc là tổ chức tài chính hoạt động theo mô hình HTX, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn, nhằm thực hiện chức năng cho vay cho các HTX, liên hiệp HTX, thành viên của tổ hợp tác theo quy định. 

Nghị định quy định các tỉnh thành trực thuộc Trung ương xem xét thành lập Quỹ HTX địa phương trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn, đảm bảo việc thành lập là cần thiết, khả thi và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp cần thiết phải thành lập, mỗi tỉnh thành trực thuộc Trung ương chỉ được thành lập 1 Quỹ HTX địa phương theo quy định.

Nghị định quy định điều kiện thành lập mới Quỹ HTX gồm: đề án thành lập Quỹ HTX địa phương được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đề án phải bao gồm các nội dung cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 15 của Nghị định; có vốn điều lệ tối thiểu tại thời điểm thành lập quỹ là 20 tỷ đồng; có điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định.

Kim Chung/sggp.org.vn


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam