Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Nam Định: Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo động lực quan trọng góp phần đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX. Qua đó, Liên minh HTX tỉnh Nam Định cùng các HTX, các đơn vị thành viên đã phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, từng bước vươn lên đạt được những kết quả quan trọng.

Sản xuất rau sạch tại HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ đa ngành nghề xã Yên Mỹ (Ý Yên)

Toàn tỉnh Nam Định hiện có 456 HTX và 60 tổ hợp tác đang hoạt động có thông báo với UBND cấp xã theo Nghị định 77/2019/NĐ-CP. Nhiều HTX đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp thực hiện các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản bền vững, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên.
Đến nay có 71 HTX thực hiện liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản cho các hộ thành viên; trong đó có 69 HTX nông nghiệp; 30 HTX liên kết theo chuỗi giá trị. Năm 2020, có 20 HTX ứng dụng công nghệ cao. KTTT của tỉnh tiếp tục đổi mới, phát triển cả về số lượng và chất lượng, xuất hiện nhiều loại hình, mô hình hoạt động hiệu quả đã khẳng định ngày càng rõ nét vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Nam Định tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả KTTT, HTX; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực KTTT, HTX trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 10 HTX trở lên, thành lập mới 50 tổ hợp tác trở lên có thông báo về hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10-10-2019 của Chính phủ. Đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, tập trung cho sản phẩm OCOP; mỗi năm xây dựng từ 2-3 chuỗi mới, có từ 10-15 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh. Tích cực tham gia các hoạt động kết nối giao thương quảng bá sản phẩm chủ lực của HTX. Hàng năm có từ 15-20 HTX tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh; có ít nhất 1 HTX có sản phẩm đủ điều kiện tham gia hội chợ quốc tế. Duy trì và phát huy các điển hình tiên tiến hiện có; mỗi năm có thêm từ 5-10 HTX điển hình tiên tiến mới trong các lĩnh vực.
Theo báo Nam Định

Link bài viết: http://baonamdinh.com.vn/channel/5086/202010/nhan-dai-hoi-lien-minh-htx-tinh-lan-thu-vi-nhiem-ky-2020-2025-phat-huy-vai-tro-nong-cot-trong-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-2540564/


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam