Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Liên minh HTX tỉnh Sơn La lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Từ ngày 22/10/2020 – 23/10/2020 tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Đại hội Liên minhHTX tỉnh Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

           Năm 2020, trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu trên thế giới và trong nước rất phức tạp tác động sâu rộng tới sự phát triển kinh tế - xã hội trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, HTX bị ảnh hưởng không nhỏ nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Sơn La đã dần vượt qua những khó khăn, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thích ứng với giai đoạn mới trong cơ chế thị trường.

          Trong nhiệm kỳ khóa V (giai đoạn 2017-2020), được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ; sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ngành, các cấp; sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực, cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh HTX tỉnh và các THT, HTX, đơn vị thành viên - Kinh tế tập thể của Sơn La đã gặt hái được nhiều kết quả, tạo được nhiều dấu ấn đáng khích lệ: KTTT, HTX phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội; các loại hình Tổ hợp tác, HTX đều phát triển, dần khẳng định được vai trò, vị trí mình trong nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay. Hoạt động SXKD, dịch vụ của các THT, HTX, đơn vị thành viên có mức tăng trưởng khá; HTX tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng; doanh thu, vốn và nộp thuế đều tăng; các THT, HTX, đơn vị thành viên đã biết phát huy nội lực, ứng dụng khoa học, kỹ thuật cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Xu thế hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác ngày càng được mở rộng và có hiệu quả thiết thực, tính cộng đồng trong THT, HTX được phát huy mạnh mẽ. Công tác quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể bước đầu đã được các cấp, các ngành chú trọng. Bộ máy theo dõi, chỉ đạo phát triển KTTT, HTX từ tỉnh tới huyện đã được quan tâm, củng cố; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc được đảm bảo; đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, có trình độ và được bồi dưỡng, đào tạo từng bước đáp ứng yêu cầu công việc. Khu vực kinh tế tập thể là kênh huy động các nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, xây dựng nông thôn mới.

             Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và  nhiệm vụ được tỉnh giao với tinh thần ‘‘ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ; PHÁT TRIỂN NHANH KINH TẾ TẬP THỂ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG SƠN LA SỚM TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ TRONG VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC’’ Kinh tế tập thể đã được củng cố, xây dựng và có bước phát triển khả quan cả về số lượng và chất lượng. Số lượng HTX thành lập mới tăng đáng kể, từng bước đa dạng ngành nghề, quy mô, trình độ sản xuất. Hiệu quả hoạt động được nâng lên, tạo được nhiều công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho thành viên, khai thác được tiềm năng, thế mạnh sẵn có ở địa phương, có đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước; khu vực KTTT, HTX dần trở thành nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở, phát triển KT-XH của địa phương, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

            Nhiệm kỳ V, giai đoạn 2017-2020 Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hệ thống Liên minh HTX tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật:

          1- Tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tham mưu cho tỉnh xem xét, tháo gỡ nhiều khó khăn cho kinh tế tập thể nói chung, HTX nói riêng phát triển; đồng thời, ban hành các cơ chế, chính sách thông thoáng, hấp dẫn hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh, mạnh.

          2- Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, mô hình HTX kiểu mới làm ăn có hiệu quả, giúp cho các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu, tích cực tham gia xây dựng HTX (Bình quân mỗi năm thành lập mới trên 100 HTX, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm thành viên, người lao động).

          3- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố làm được nhiều việc có kết quả thiết thực như:

          - Tuyên truyền, phát triển thành lập HTX mới vượt trên 100% chỉ tiêu tỉnh giao, số lượng thành viên trên 31.000 người – tăng 117% so với đầu nhiệm kỳ.

          - Xây dựng được nhiều mô hình HTX làm ăn thật sự có hiệu quả, thu nhập của thành viên, người lao động trong HTX tăng 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ.

          - Phối hợp với các sở, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức 154 Hội nghị tuyên truyền sáng lập viên thành lập HTX cho 7.518 người tại địa bàn 12/12 huyện, thành phố.

          - Công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các HTX được quan tâm, đã tổ chức 51 lớp cho 2.823 học viên là cán bộ quản lý, kế toán, kiểm soát và thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh.

          4- Với chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho các HTX, Liên minh HTX tỉnh đã:

          - Tập trung triển khai thi hành có kết quả Luật HTX 2012, Kết luận 56 của Bộ Chính trị; Quyết định 2261, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận 947, Kết luận 168 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Vì vậy, đến hết tháng 9/2020, 661 HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã, đang chuyển mạnh về chất và đóng góp vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn .

          - Tập trung mọi nguồn lực cho phát triển các ngành, hàng chủ lực; thành lập mới được 443 HTX, 05 Liên hiệp HTX, tạo ra được các mô hình HTX làm ăn thật sự có hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

         - Xây dựng được các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng xây dựng thành công 144 chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn ổn định, trong đó có 120 chuỗi của các HTX: có 16 chuỗi rau an toàn, 82 chuỗi cung ứng quả an toàn, 06 chuỗi chè, cà phê, 02 chuỗi cung ứng thịt gà, 14 chuỗi thủy sản, 03 chuỗi mật ong; tham gia ‘‘Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa’’ ... Đây đang là hướng đi ổn định, bền vững, tạo việc làm cho bà con nông dân; liên doanh liên kết, nâng cao chất lượng sống cho người dân, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn.

          5- Kinh tế tập thể, HTX của tỉnh nhà đã có nhiều khới sắc trên tất cả các lĩnh vực; từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường; khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; chú trọng việc hợp tác, liên doanh liên kết với các nhà máy chế biến trong và ngoài tỉnh; phát triển được nhiều mô hình, tạo ra được nhiều việc làm, thu nhập ổn định. Đến nay, tổng vốn hoạt động của các HTX đạt 3.700 tỷ đồng (trong đó, vốn của HTX trên 500 tỷ, Quỹ TDND là 3.140 tỷ); tổng doanh thu bình quân đạt 2 tỷ đồng; thu nhập bình quân của thành viên HTX là 4,0 triệu đồng/tháng.

          Bên cạnh những thành tích, kinh tế tập thể, HTX của tỉnh nhà vẫn còn những khó khăn, yếu kém:

         1- Công tác quản lý, điều hành, hướng dẫn, hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX của chính quyền các cấp và các ngành chức năng liên quan còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, HTX kiểu mới. Các chính sách ban hành về kinh tế tập thể, HTX còn chậm, thiếu tính đồng bộ, một số chính sách còn khó khăn chưa đi vào thực tiễn.

         2- Cán bộ phụ trách kinh tế tập thể ở các huyện, thành phố hầu hết đều là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX không nhiều, trong khi yêu cầu công việc đòi hỏi ngày càng lớn; công tác tổ chức, quản lý, điều hành của một số HTX còn yếu, các điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh không đảm bảo như thiếu vốn, thiếu trang thiết bị, máy móc, chưa áp dụng được tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.

         3- Trình độ, năng lực quản lý của Hội đồng quản trị HTX còn hạn chế, chưa năng động. Một số HTX quy mô nhỏ, hiệu quả SXKD không ổn định, chất lượng hoạt động chưa cao; một số HTX lúng túng trong xây dựng phương án SXKD, dịch vụ; trong triển khai thực hiện còn đơn điệu, chủ yếu hoạt động trên một số loại hình SXKD, dịch vụ truyền thống, chưa đa dạng hóa ngành, nghề có thế mạnh.

        Nhiệm kỳ 2020-2025, với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo về chuyên môn của Liên minh HTX Việt Nam và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị,  Liên minh HTX tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, làm tốt chức năng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội VI đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng nền kinh tế tập thể, HTX tỉnh Sơn La “tiên phong, tiên tiến, đặc sắc, chất lượng, an toàn và hội nhập”, xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Link bài gốc: http://lmhtx.sonla.gov.vn/index.php?module=tinhoatdong&act=view&id=469&cat=1

Theo Phạm Minh Hiếu/ Liên minh HTX tỉnh Sơn La


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam