Ninh Bình: Các cấp ngành vào cuộc phát triển HTX

Cuộc họp đầu năm mới đây của Ban chỉ đạo (BCĐ) Kinh tế hợp tác (KTHT) tỉnh Ninh Bình đánh giá, cùng với nỗ lực của cơ quan Thường trực là Liên minh HTX tỉnh, các cấp ngành đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai phù hợp thực tế các chính sách HTX của Trung ương và địa phương, kịp thời hỗ trợ phát triển khu vực KTHT, HTX.

Theo BCĐ KTHT tỉnh, sau 3 năm triển khai Luật HTX 2012, đến nay các loại hình HTX ở Ninh Bình đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí KTHT trong đời sống xã hội, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao rõ hơn so với năm trước.

Cơ bản chuyển đổi xong

Ninh Bình hiện có 185 tổ hợp tác (THT) và 328 HTX (trong đó 230 HTX nông nghiệp, 30 HTX chuyên ngành, 29 HTX phi nông nghiệp và 39 quỹ TDND). Kết quả đến nay toàn tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức lại HTX với tổng số 317/328 HTX đang hoạt động theo Luật HTX 2012 (đạt 96,6 %). Trong đo, chuyển đổi xong 100% HTX nông nghiệp trong diện tổ chức lại, 17/22 HTX phi nông nghiệp và chuyên ngành (đạt 77%) và 39/39 quỹ TDND (đạt 100%).

Nhìn lại năm qua, ở vai trò và vị trí cơ quan Thường trực BCĐ KTHT, Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình đã tham mưu với UBND tỉnh hoàn thành triển khai Kế hoạch 16 phát triển HTX năm 2016, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch, như tổng số kinh phí hỗ trợ KTHT, HTX cấp theo Kế hoạch 16 là 2,665 tỷ đồng, trong đó có 500 triệu mới bổ sung và chuyển sang năm 2017.

BCĐ KTHT tỉnh cũng đã tổ chức cụ thể hóa 11 nhiệm vụ trong năm và quyết liệt chỉ đạo tổ chức lại HTX, củng cố BCĐ KTHT xuống cấp huyện, đồng thời tham mưu với tỉnh ban hành Kế hoạch 62 xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020…

Tham gia BCĐ KTHT cấp tỉnh có đầy đủ các cấp ngành. Ngoài sự vào cuộc tích cực phát triển HTX của Văn phòng UBND tỉnh và các hội đoàn thể nông dân, phụ nữ và thanh niên, thì các sở KH&ĐT, NN&PTNT, Tài Chính, Công Thương… và các BCĐ KTHT cấp huyện, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đã phối hợp tổ chức hỗ trợ hiệu quả củng cố và phát triển HTX.

Đáng kể, như Sở KH&ĐT chủ trì rà soát và cải thiện môi trường pháp lý HTX, đề xuất Trung ương hỗ trợ HTX nguồn vốn trung hạn từ 2017 - 2020 theo Quyết định 2261. Sở NN&PTNT chủ trì dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới và một số mô hình HTX trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sở Công Thương tập trung hỗ trợ khuyến công, xúc tiến thương mại và tổ chức lại các HTX phi nông nghiệp theo Luật HTX 2012…

alt

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 BCĐ KTHT tỉnh Ninh Bình

Khắc phục điểm yếu cấp huyện

Hội nghị đầu năm của BCĐ KTHT tỉnh Ninh Bình phân tích nhiều điểm còn tồn tại, trong đó chỉ rõ hoạt động BCĐ KTHT cấp huyện chưa quyết liệt quan tâm phát triển KTHT, HTX. Một số huyện không đạt chỉ tiêu phát triển mới HTX, không đạt tiến độ tổ chức lại HTX theo Luật HTX 2012, chất lượng củng cố phát triển HTX hạn chế và còn tình trạng chuyển đổi hình thức.

Ngoài những yếu tố khách quan, nguyên nhân tồn tại chủ yếu do nguồn lực Kế hoạch 16 của tỉnh còn nhiều khó khăn, kể cả nguồn mới bổ sung mới đạt 38,8%. Quỹ quay vòng phát triển HTX trong 3 năm liền (2015 - 2017) chưa được bổ sung. Riêng một số BCĐ KTHT cấp huyện hoạt động còn gặp khó, chậm nắm bắt và chậm gửi báo cáo về tình hình phát triển KTHT.

Năm nay, BCĐ KTHT tỉnh xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm củng cố và phát triển KTHT, HTX. Ngoài tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, Ninh Bình phấn đấu năm 2017 đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KTHT. Cụ thể như hoàn thành hỗ trợ kinh phí tổ chức lại cho 176 HTX, thành lập mới ít nhất 15 HTX và 10 THT, hỗ trợ vốn vay ưu đãi tăng thêm từ 80 - 100 HTX, THT (nếu Quỹ quay vòng được bổ sung nguồn), bồi dưỡng 100% cán bộ BCĐ KTHT các cấp và chính quyền cấp xã, tập huấn chuyên môn 70% cán bộ HTX…

Kết luận hội nghị, ông Đinh Chung Phụng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo KTHT tỉnh Ninh Bình, đã ghi nhận vai trò tích cực Thường trực BCĐ KTHT của Liên minh HTX tỉnh, đặc biệt đã chủ động tham mưu với tỉnh để kịp thời hoàn thành các chương trình phát triển KTHT, HTX trong năm qua. Sang năm nay, Ninh Bình cần tập trung tuyên truyền, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, tăng cường hoạt động liên kết HTX để phát triển cao hơn chất lượng các mô hình KTHT và HTX, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách các cấp cho HTX, trước mắt ưu tiên củng cố và phát triển THT, HTX ở các vùng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.

Theo thời báo kinh doanh


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam