Ninh Bình: Tổng kết 15 năm thực hiện NQ 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT

Chiều 12/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Dự, chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn ngọc Thạch TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Cục Trưởng cục Phát triển HTX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại điện một số sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố, các HTX được khen thưởng. 
Theo báo cáo tại hội nghị, được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động, từng bước làm tốt hơn vai trò phục vụ thành viên, dần khẳng định được vị thế, vai trò trong xã hội.
Tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 370 hợp tác xã với hơn 260.000 thành viên, tăng 47 HTX và 7.334 thành viên so với thời điểm 31/12/2003. Tổng số vốn hoạt động của HTX đạt hơn 2.700 tỷ đồng (tăng 1.5 lần so với năm 2003); doanh thu bình quân năm 2018 của HTX tăng 4,7 lần so với năm 2003; thu nhập bình quân của HTX tăng 3 lần so với 2003. Trong đó, thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 đạt 45,6 triệu đồng/ người/năm (tăng 2.02 lần so với năm 2003). toàn tỉnh có 209 tổ hợp tác hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều mô hình HTX điển hình, nổi bật với phương thức, cách làm mới, hiệu quả; có sự liên kết tốt với các doanh nghiệp. Số lượng HTX hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt. Khu vực kinh tế tập thể đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.
Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, nêu rõ thực trạng phát triển kinh tế tập thể tại các địa phương và đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ như: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; hỗ trợ phát triển sản phẩm; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng...để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác và HTX trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Cục Trưởng Cục Phát triển HTX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Tỉnh Ninh Bình là một trong những tỉnh sớm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá I X về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Lãnh đạo tỉnh đã dành sự quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Sau 15 năm, tuy còn khó khăn nhưng vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được tăng lên góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, số lượng HTX tăng. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể như các HTX gắn với chuối giá trị còn ít, quy mô HTX còn nhỏ lẻ, năng lực quản lý còn hạn chế… cần tỉnh quan tâm, rà soát để đưa các cơ chế, chính sách phù hợp hơn trong thời gian tới.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận các kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9, Kết luận số 56 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phát triển kinh tế tập thể; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định trong việc thực hiện Luật HTX năm 2012; chính quyền các cấp cần quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để các HTX, tổ hợp tác phát triển; BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND, BCĐ các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 39 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020.
Các sở, ngành liên quan tham mưu, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách phù hợp để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển; đối với các HTX xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, xác định rõ vai trò, sứ mệnh trong việc xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tạo ra lợi ích, nâng cao lợi nhuận cho các hộ thành viên; qua đó góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 13; tạo điều kiện tốt nhất để các HTX, tổ hợp tác phát triển hiệu quả;
Đối với các HTX phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh của mình trong việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, trong đó mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị, HTX sản xuất ứng dụng công nghệ cao đang là các mô hình cần đẩy mạnh và nhân diện; quan tâm công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch sản xuất, cung cấp đầu vào quy mô lớn chất lượng cao, giá rẻ đảm bảo thu nhập cho nông dân, nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các thành viên và phải làm cho thành viên giàu lên.
 Tại hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 năm 2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.
Liên minh HTX Ninh Bình


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam