Điện Biên:

Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số

Mô hình chăn nuôi trâu của người dân bản Mường Nhé Mới, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé).

Hiện nay, hệ thống chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khá đầy đủ và toàn diện, bao quát mọi mặt lĩnh vực đời sống, xã hội. Trong đó có nhiều chính sách được triển khai thực hiện hiệu quả, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, các huyện nghèo được phân bổ trên 1.874 tỷ đồng (từ vốn chương trình 30a và 135) đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nguồn kinh phí trên đã các địa phương đã thực hiện đầu tư xây dựng 528 công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, nhà văn hóa; duy tu, bảo dưỡng 157 công trình...

Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, tỉnh quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình. Đến nay đã hỗ trợ thông qua giao khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng cho hơn 1.137 hộ dân và 88 cộng đồng; hỗ trợ 647 hộ giống cây lâm nghiệp trồng rừng sản xuất và hỗ trợ gạo cho 536 lượt hộ dân. Thực hiện hỗ trợ khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang cho gần 3.000 lượt hộ dân với diện tích gần 634ha; hỗ trợ một lần toàn bộ tiền mua giống, phân bón chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho tổng số gần 15.500 hộ dân; hỗ trợ gần 67.000 con gia súc, gia cầm và hơn 302.000 giống cây trồng các loại. Đồng thời thực hiện 155 mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật với gần 3.400 hộ tham gia; hỗ trợ hơn 1.500 hộ về máy móc, nông cụ sản xuất; hỗ trợ 162 lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài.

Có thể thấy rằng, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án và chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh đã thay đổi diện mạo nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, kết quả phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa bền vững; toàn tỉnh còn 7 huyện nghèo và 93 xã đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 44,95%; tình trạng tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống vẫn xảy ra; kết cấu hạ tầng giao thông, xã hội còn thiếu và yếu; tình trạng di cư tự do và tội phạm ma túy diễn biến phức tạp… Nguyên nhân chủ yếu là do xuất phát điểm kinh tế thấp; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai.

Để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 10/12/2021 về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 mức thu nhập bình quân người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5% trở lên; có ít nhất 1 huyện nghèo và trên 31 xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Phấn đấu 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình, nghe đài phát thanh; trên 98% số hộ được tham gia bảo hiểm y tế; mỗi năm đào tạo từ 5.500 - 5.700 lao động và giải quyết việc làm từ 6.300 - 6.500 người lao động dân tộc thiểu số…

Để cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động, đề ra các giải pháp. Trong đó tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc như thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, nhà ở, thiếu việc làm; ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất đối với nhóm các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và ưu tiên phát triển toàn diện đối với nhóm dân tộc khó khăn đặc thù. Chú trọng hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng các mô hình giảm nghèo; tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ưu đãi; nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống.

Bài, ảnh: Quốc Huy/báo Điện Biên Phủ


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam