Phú Thọ: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể

Phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, góp phần đưa KTTT trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc.

 Năm 2020, tuy dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội song các HTX doanh thu vẫn đạt bình quân 2,5 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân 170 triệu đồng/HTX, đều tăng so với năm 2019.

 Đây cũng là năm mà các HTX thành công trong việc phát triển các sản phẩm OCOP với 18 sản phẩm của 14 HTX đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao được công nhận, khẳng định hướng đi hiệu quả và vai trò của HTX trong phát triển các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của địa phương, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực, vừa quảng bá, giới thiệu được sản phẩm thế mạnh, đặc sản của địa phương, vừa nâng cao thu nhập cho người dân.

 Trong tổng số 557 HTX hiện có, số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm đa số với trên 70%; các HTX hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp chiếm 12,2%; HTX hoạt động trong lĩnh vực tín dụng (quỹ tín dụng nhân dân) chiếm 7,5%, còn lại là các HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác. Các HTX đóng góp thiết thực trên các mặt của đời sống kinh tế-xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển cộng đồng ở cả nông thôn và thành thị.

 Ở khu vực nông thôn, HTX đang khẳng định vai trò quan trọng, góp phần xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với nền tảng là sự đoàn kết, tập hợp đông đảo thành viên là những cá nhân, tổ chức có chung nhu cầu, cùng hoạt động sản xuất kinh doanh trong cùng lĩnh vực trên địa bàn, các HTX là nhân tố tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp ổn định.

 Hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân đã phát huy hiệu quả tích cực, trở thành kênh huy động vốn và cho vay tin cậy của người dân trên địa bàn.

 Toàn tỉnh có 39 quỹ tín dụng đang hoạt động tại 77 xã, phường, thị trấn với 46.210 thành viên tham gia; tổng nguồn vốn đạt 5.310 tỷ đồng, tăng 761 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, vốn huy động đạt 4.580 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt gần 1,4 tỷ đồng/quỹ/năm.

 Các quỹ tín dụng đã khẳng định được uy tín, niềm tin đối với thành viên, nhân dân, cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

 Hoạt động của khu vực KTTT trên địa bàn tỉnh nói chung và nhu cầu phát triển của các HTX nói riêng ngày càng cao, đặt ra yêu cầu cho Liên minh HTX tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả, trách nhiệm với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Nhằm nâng cao năng lực của khu vực KTTT, năm 2020, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ góp phần thúc đẩy các mô hình HTX hoạt động thiết thực, hiệu quả. Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho trên 2.200 lượt cán bộ, người lao động tại các HTX; xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm cho trên 200 lượt HTX thành viên; hỗ trợ cải tiến bao bì, nhãn mác sản phẩm cho 16 HTX; hỗ trợ các HTX 22,5 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển HTX...

 Tuy nhiên, từ tình hình thực tiễn có thể thấy hoạt động của khu vực KTTT, HTX còn một số khó khăn như: Trình độ, năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo một số HTX còn hạn chế, chưa thực sự năng động, chưa mạnh dạn trong đầu tư phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh; nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho các HTX, nhất là khâu tiêu chuẩn hóa sản phẩm và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, thiếu các trung tâm, đơn vị hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm có quy mô đủ lớn bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục...

 Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đưa KTTT, HTX của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả, đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác ở các ngành nghề, lĩnh vực, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban đổi mới và phát triển KTTT tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện các giải pháp phát triển KTTT, HTX tại địa phương. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy KTTT, HTX cần sự vào cuộc trách nhiệm, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở sự gắn bó mật thiết với các HTX thành viên.

 Tiếp tục thu  hút các nguồn lực đầu tư hỗ trợ các HTX phát triển các sản phẩm mới, đổi mới quy trình, công nghệ sản xuất, mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên. Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, lao động kỹ thuật có tay nghề trong các HTX. Thường xuyên hỗ trợ các HTX kết nối, tiêu thụ sản phẩm bằng nhiều hình thức, tham gia các hội chợ, triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm.

 Tư vấn, hỗ trợ hình thành một số điểm tiêu thụ sản phẩm tại trung tâm các huyện, thành, thị trong tỉnh và tư vấn, hỗ trợ các HTX hoàn thiện, xây dựng hồ sơ sản phẩm tham gia chương trình OCOP; tiếp tục nâng cao năng lực giải ngân, bổ sung vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Cùng với đó, kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn của các HTX thành viên để thúc đẩy HTX phát triển bền vững.

 Nguyễn Thành Nam
TUV, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam