07 02
Thông điệp vì con người

Thông điệp vì con người

“Hãy thức tỉnh và hành động. Hãy quyết tâm hành động trước khi quá muộn” - đó là lời kêu gọi được Tổng Thư ký Liên hợp...

Ngày 07/02/2023