13 09
Thách thức từ nhiều biến thể mới

Thách thức từ nhiều biến thể mới

Ngoài biến thể Delta, hiện còn có một số biến thể mới nổi đáng chú ý khác mà các nhà khoa học trên thế giới và WHO đang theo dõi.

Ngày 13/09/2021