25 04
Thế giới khủng hoảng thiếu dầu ăn

Thế giới khủng hoảng thiếu dầu ăn

Indonesia, quốc gia chiếm hơn 1/3 lượng dầu thực vật xuất khẩu toàn cầu, mới đây ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu ăn. Giới chuyên...

Ngày 25/04/2022