Số/ký hiệu 1980/QĐ-TTg
Ngày ban hành 17/10/2016
Người ký Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Văn bản mới