Số/ký hiệu 382/QĐ-LMHTXVN
Ngày ban hành 30/05/2016
Người ký Võ Kim Cự
Trích yếu Quyết định về việc ban hành nội quy làm việc trong cơ quan LMHTXVN
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định về việc ban hành nội quy làm việc trong cơ quan LMHTXVN

Văn bản mới