Số/ký hiệu Số 341/QĐ-LMHTXVN
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Quyết định Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 và quyết toán NSNN năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 và quyết toán NSNN năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam

Văn bản mới