01 06
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 7,2%

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 7,2%

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ tăng 7,2% trong năm tài khóa tính đến tháng 3/2023, chủ yếu nhờ dịch vụ và tiêu dùng. Đây...

Ngày 01/06/2023