Số/ký hiệu
Ngày ban hành 04/10/2021
Người ký
Trích yếu Sổ tay hướng dẫn thực hành luật lao động 2019 trong ngành thủy sản
Cơ quan ban hành Đang cập nhật...
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Sổ tay hướng dẫn thực hành luật lao động 2019 trong ngành thủy sản