Số/ký hiệu 24/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/04/2022
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Văn bản mới