Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp VCA:

Tăng cường tham mưu cho Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ngày 6/1/2023, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo buổi Tổng kết có đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Khối Thi đua gồm có 15 thành viên, có chức năng tham mưu cho Thường trực Liên minh hợp tác xã Việt Nam triển khai, thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX), đào tạo, xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, chương trình kinh tế - xã hội, đầu tư, phát triển kinh tế ngành…
Theo ông Phạm Công Bằng, Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển Hợp tác xã, Trưởng Khối thi đua, hơn 4 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân, trong đó, khu vực kinh tế tập thể, HTX chịu rất nhiều khó khăn, thiệt hại. Trước bối cảnh trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc đã tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Trong năm 2022, khối thi đua đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo công tác thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp sức hoàn thành kế hoạch chung của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với việc đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Khối thi đua đã tập trung tuyên truyền, phổ biến đầy đủ Quy chế thi đua khen thưởng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, thực hiện của các cấp về thi đua khen thưởng với các hình thức nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Khối Thi đua đã phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như: Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022); kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975-30/4/2022); Kỷ niệm 28 năm Liên minh HTX Việt Nam (11/4/1994 - 11/4/2022); Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945–19/8/2022) và Ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2022).
Trong năm 2023, khối thi đua sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; Tăng cường tham mưu cho Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về  chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX và chiến lược phát triển hệ thống Liên minh Hợp tác xã; Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm theo chức năng, nhiệm vụ; Cùng với các Ban tham mưu của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với các Bộ, ngành nhằm củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự theo vị trí việc làm bảo đảm phù hợp với với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu thực tiễn tại đơn vị theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chương trình chuyển đổi số vào thực tiễn quản trị, điều hành nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực xúc tiến, quảng bá rộng rãi hình ảnh, định vị thương hiệu ra thị trường; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động tích, hiệu quả, tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Cũng trong lễ Tổng kết, ông Phạm Công Bằng cũng phát động phong trào thi đua năm 2023 với các nội dung: tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức và người lao động, trọng tâm là "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; tích cực tham gia xây dựng Luật Hợp tác xã sửa đổi và các Luật chuyên ngành; vận động cán bộ, viên chức và người lao động tích cực năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ...
Quang Trung- Lê Huy


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam