Tập huấn cán bộ quản lý hợp tác xã và thành viên về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Từ ngày 12 - 14/9, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn về phát triển kinh tế tập thể, HTX cho 130 học viên là cán bộ quản lý HTX và thành viên.

Nội dung tập huấn: Xây dựng dự án, kế hoạch hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; triển khai một số văn bản, chính sách mới liên quan đến kinh tế tập thể, HTX; Nghị quyết số 09-NQ/CP, Chương trình hành động số 17 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tổng quan tình hình kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm tại Việt Nam và tỉnh Cao Bằng; giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, mã số, mã vạch truy suất nguồn gốc, sản phẩm hàng hóa cho cán bộ quản lý HTX và thành viên..

Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn.
Các học viên dự tập huấn.

Qua tập huấn, các học viên phát huy được vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực trong công tác quản trị và điều hành, định hướng và tổ chức sản xuất, kinh doanh của HTX, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, thích ứng với những biến động của thị trường trong điều kiện nền kinh tế mở, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển hiệu quả và bền vững. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức trong hoạt động thực tiễn về các mô hình mới, cách làm hay của các HTX để triển khai có hiệu quả tại đơn vị mình trong thời gian tới.

Minh Tuyền/ Báo Cao Bằng


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam