Thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn Kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ nhất - 2022”, gắn với năm du lịch Quốc gia tỉnh Quảng Nam - 2022

Ngày 22/3 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có Quyết định số 100 /QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn Kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ nhất - 2022”, gắn với năm du lịch Quốc gia tỉnh Quảng Nam - 2022. 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Ban Tổ chức triến khai thực hiện xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức “Diễn đàn KTTT-HTX” trình Ban Chỉ đạo phê duyệt, tố chức triển khai thành công các sự kiện theo Kế hoạch; quyết định các vấn đề phát sinh ngoài Kế hoạch vượt khả năng giải quyết của Ban Tổ chức; chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan phối họp với Ban Tổ chức triến khai các sự kiện. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc Diễn đàn.

Tải về Quyết định số 100 /QĐ-LMHTXVN tại đây: Download

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam


Tin liên quan

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam