Thành lập Ban Tổ chức và các Tỉểu ban Diễn đàn Kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ nhất - 2022”, gắn với năm du lịch Quốc gỉa tỉnh Quảng Nam - 2022

Ngày 25/3, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành Quyết định số 102/QĐ-LMHTXVN về việc Thành lập Ban Tổ chức và các Tỉểu ban Diễn đàn Kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ nhất - 2022”, gắn với năm du lịch Quốc gỉa tỉnh Quảng Nam - 2022.

Ban Tổ chức Diễn đàn có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Diễn đàn; dự toán kinh phí và các nội dung khác trình Ban Chỉ đạo phê duyệt và tổ chức triển khai thành công Diễn đàn; Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn chịu trách nhiệm điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện kịp thòi, có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ của các Tiểu ban:

  • Các Tiếu ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban tổ chức Diễn đàn; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện;
  • Các Trưởng Tiếu ban chịu trách nhiệm trực tiếp với Truông ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, nếu cần có thể đề xuất huy động cán bộ đế thực hiện thành công nhiệm vụ được giao.

Tải về Quyết định 102 tại đây: Download

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam


Tin liên quan

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam