Số/ký hiệu 127/QĐ-LMHTXVN
Ngày ban hành 12/04/2022
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam