12 12
Xuất khẩu cá tra tăng chậm

Xuất khẩu cá tra tăng chậm

Năm 2022 kinh tế thế giới có nhiều biến động, tác động sâu đến nhiều lĩnh vực kinh tế trong nước, trong đó có ngành sản xuất cá...

Ngày 12/12/2022