14 09
Thời cơ cho xuất khẩu trái dừa

Thời cơ cho xuất khẩu trái dừa

Mỹ, Bangladesh, Israel… mở cửa thị trường với trái dừa tươi Việt Nam; Nhật Bản, Hàn Quốc không còn bị hạn ngạch. Nhiều khả năng...

Ngày 14/09/2023