31 07
7 tháng, Việt Nam xuất siêu 15,23 tỷ USD

7 tháng, Việt Nam xuất siêu 15,23 tỷ USD

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/7, dù có xu hướng cải thiện so với tháng trước, nhưng xuất nhập khẩu hàng hóa của...

Ngày 31/07/2023