19 04
Hàng Việt sao vẫn khó vào châu Âu?

Hàng Việt sao vẫn khó vào châu Âu?

Xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc gặp khó, trong khi tại châu Âu nhiều sản phẩm của Việt Nam có nhu cầu cao. Việt Nam cần có cách...

Ngày 19/04/2022

14 04
Tận dụng cơ hội xuất khẩu cá ngừ

Tận dụng cơ hội xuất khẩu cá ngừ

Trước những biến động mạnh toàn cầu trong hơn một năm qua, xuất khẩu cá ngừ luôn nỗ lực để mang về kim ngạch xuất khẩu tốt...

Ngày 14/04/2022