28 05
Tôm Cà Mau có dấu hiệu phục hồi

Tôm Cà Mau có dấu hiệu phục hồi

Sau khi “kích hoạt” các gói hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, con tôm Cà Mau - mũi nhọn kinh tế của tỉnh hiện đã...

Ngày 28/05/2020