Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Sắp xếp bộ máy nhà nước giảm tối đa các tổ chức trung gian

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày 3/8 liên quan đến chủ trương sắp xếp bộ máy bên trong của các bộ, ngành, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, quan điểm chung nhất quán của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ là sắp xếp để tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm tối đa các tổ chức trung gian.

  • Chú thích ảnhThứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết việc sắp xếp bộ máy nhà nước giảm tối đa các tổ chức trung gian.

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành quyết liệt trong việc rà soát, đánh giá, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các bộ, ngành đã phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát lại các tổ chức đảm bảo đúng tiêu chí của Chính phủ.

Theo đó, các tổ chức, đặc biệt các tổng cục nếu không đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ), Nghị định 47/2019/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ), Nghị định 120/2020/NĐ-CP (quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập) thì đề xuất báo cáo với Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí.

Sau khi Ban Chỉ đạo thống nhất, sẽ lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về các nghị định chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành. Hiện các bộ đang hoàn thiện lại theo ý kiến của Ban Chỉ đạo để báo cáo Chính phủ, lấy ý kiến thành viên Chính phủ trước khi ban hành.

"Đến nay, mới có một đơn vị là Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, các bộ khác sẽ ban hành thời gian tới", Thứ trưởng Trương Hải Long cho hay.

Khẳng định việc sắp xếp “chắc chắn giảm biên chế”, Thứ trưởng Trương Hải Long lý giải, theo chủ trương chung, khi tinh gọn tổ chức bộ máy và giảm tầng nấc trung gian sẽ giảm biên chế. Sau khi sắp xếp, tinh giản bộ máy của các bộ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành triển khai Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026, tiếp tục giảm 5% biên chế khối hành chính.

Về giải quyết chế độ chính sách với cán bộ, công chức dôi dư hoặc sắp xếp đối với lãnh đạo các đơn vị được sắp xếp, Thứ trưởng Trương Hải Long cho hay, trong quá trình chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành khi xây dựng đề án cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, ngành mình. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các công chức, viên chức dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định hiện hành.

Để đảm bảo nguyên tắc sắp xếp, bố trí nhân sự dôi dư, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và tại Kết luận số 74-KL/TW, Bộ Chính trị đề nghị các bộ, ngành bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp theo quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Các chế độ, chính sách cụ thể vẫn thực hiện theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: Theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ trưởng là người đứng đầu, lãnh đạo công tác của Bộ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Việc lựa chọn nhân sự làm Bộ trưởng phải đảm bảo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, theo quy trình thủ tục luật định. Khi Quốc hội không họp, Thủ tướng Chính phủ trình việc giao quyền Bộ trưởng, tới đây, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, theo quy định của cấp có thẩm quyền Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự cụ thể.

Tin, ảnh: V.Tôn/Báo Tin tức


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam