Số/ký hiệu 05-Ctr/ĐU
Ngày ban hành 07/04/2023
Người ký Nguyễn Mạnh Cường
Trích yếu Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận đã được thông qua tại hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận đã được thông qua tại hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII