Thực trạng Hợp tác xã thụ hưởng chính sách tại thành phố Cần Thơ

Tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với HTX được hiểu là chuỗi hoạt động của chính quyền (hoặc ủy quyền cho Liên minh hoặc tổ chức khác) tác động đến HTX, được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật như: Điều 6 Luật HTX 2012; Điều 25, Điều 26 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; các quyết định hỗ trợ phát triển của Thủ tướng Chính phủ theo từng giai đoạn hoặc theo lĩnh vực, chuyên đề cụ thể…

Sau gần 20 năm triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2003, và Luật HTX 2012 (thay cho Luật 2003) và các văn bản dưới Luật, trong đó có nhiều chính sách về khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Luật HTX 2012 ra đời chính sách hỗ trợ phát triển HTX có bước đổi mới tích cực hơn trước; từng bước hỗ trợ các HTX phát huy được sức mạnh hợp tác, tương trợ giữa thành viên trong các hợp tác xã; quy mô của từng hợp tác xã lớn hơn trước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; nhận thức của thành viên hợp tác xã và người dân có được nâng cao.

Hiện nay toàn thành phố Cần Thơ có 292 hợp tác xã, trong đó có 142 hợp tác xã nông nghiệp, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trên 52%, hầu hết các hợp tác xã đang hoạt động đều có hợp đồng bao tiêu sản phẩm dịch vụ với doanh nghiệp đối tác.

Đổi mới tổ chức hoạt động giúp cho nhiều hợp tác xã có bước khởi sắc, từ nhận thức đến tổ chức và hoạt động, nêu cao tính tự chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, quan tâm đến thị trường, chú trọng chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầu vào, đầu ra cho thành viên góp phần tích cực tạo dựng vị trí, thu nhập của người trực tiếp sản xuất trong các chuỗi giá trị hàng hóa trên thị trường.

Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện có hiệu quả một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã; trong đó có một số chính sách được quy định khá cụ thể và đồng bộ giúp HTX dễ tiếp cận như: Chính sách bồi dưỡng cán bộ HTX, chính sách hỗ trợ thành lập HTX được quy định tại Thông tư 340 của Bộ Tài chính; chính sách xúc tiến thương mại do Liên minh Việt Nam chủ trì và tổ chức hàng năm (mới bắt đầu từ 2017).

Bên cạnh những mặt đạt được, tình hình tổ chức hoạt động của Hợp tác xã vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: Tình trạng quy mô hợp tác xã còn nhỏ, hoạt động dịch vụ phục vụ thành viên nhỏ lẻ, manh mún dẫn đến hiệu quả sản xuất thấp và không tạo được sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả chưa nhiều; khả năng thu hút nguồn nhân lực có trình độ rất hạn chế, chỉ tính riêng trình độ năng lực quản lý, điều hành của cán bộ hợp tác xã còn nhiều mặt yếu kém, cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng, đại học chỉ chiếm 23%, riêng trong lĩnh vực nông nghiệp chỉ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng, đại học chiếm chưa đến 2% trong tổng số cán bộ khu vực hợp tác xã; khả năng huy động vốn trong nội bộ và vay vốn từ các ngân hàng rất khó khăn. Trang thiết bị lạc hậu, xây dựng được chuỗi liên kết để tạo sức cạnh tranh sản phẩm và đáp ứng nhu cầu trên thị trường còn nhiều hạn chế, không ít hợp tác xã mới chỉ làm được một vài dịch vụ đơn giản đầu vào, còn bỏ trống khâu chế biến, cung cấp tín dụng nội bộ cho thành viên, hoạt động liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp chưa chặt chẽ và thiếu tính ổn định, bền vững. 

Một số những khó khăn trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chưa tiếp cận và thụ hưởng chính sách:

(1) Chính sách hỗ trợ cho các Hợp tác xã chưa được quy định và hướng dẫn cụ thể nên khó khăn cho hợp tác xã tiếp cận và thụ hưởng.

(2) Nhiều chính sách đề ra nhưng không bố trí nguồn lực cụ thể hoặc lồng ghép chung chung không rõ ràng nên HTX chưa tiếp cận được.

(3) Triển khai thực hiện chính sách phân tán nhiều cơ quan, tổ chức thực hiện dẫn tới khó thống kê và đánh giá hiệu quả chính sách.

Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam