Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai

Nhiệm kỳ 2013 - 2020, phong trào kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với tinh thần Hợp tác - Liên kết tạo sức mạnh - Để không ai bị bỏ lại phía sau, khu vực KTTT mà nòng cốt là HTX đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế  -xã hội của địa phương.

Số HTX tăng cả chất và lượng

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, thực tế cho thấy chất lượng, quy mô của các HTX trên địa bàn tỉnh đã được phát triển và mở rộng. Số HTX trên địa bàn toàn tỉnh đến hết Quý III là 404 HTX, tăng 1,6 lần so với năm 2013; lợi nhuận bình quân tăng gần 2,6 lần so với năm 2013; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong một HTX đạt 46 triệu đồng/người/năm.

Các HTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 51% tổng số HTX. Điểm đáng mừng là các HTX ở lĩnh vực này đang có sự chuyển dịch mạnh theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề, dịch vụ, bảo đảm sản phẩm sạch, hữu cơ và đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Trong đó có sự liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nhiều HTX có các sản phẩm tham gia chương trình OCOP và đạt tiêu chuẩn từ 3 sao đến 4 sao…

Các HTX phi nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực thấp, hoạt động trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tiếp cận vay vốn tín dụng để đầu tư nâng cấp trang thiết bị máy móc hạn chế… Tuy nhiên, các HTX đã linh động tìm hướng đi thích hợp, đổi mới công nghệ, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Xưởng chế biến đồ gỗ của HTX mỹ nghệ Hoa Mai

Vai trò của Liên minh HTX

Để đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo các cấp, các ngành thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về KTTT để thực hiện. HĐND thông qua Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND Ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; UBND tỉnh ban hành các quyết định, chiến lược, kế hoạch, đề án, cơ chế chính sách về phát triển KTTT, HTX.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX, Liên minh HTX tỉnh đã làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; tuyên truyền, vận động phát triển HTX, liên hiệp HTX; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phục vụ cho việc hình thành và phát triển của HTX, liên hiệp HTX… Nhờ đó, các HTX, thành viên HTX nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, bản chất của HTX, góp phần đưa hoạt động của các đơn vị đi vào nề nếp, hiệu quả hơn.

Với vai trò là cầu nối giữa các HTX với các tổ chức, doanh nghiệp, Liên minh HTX tỉnh tích cực phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam, Sở Công Thương tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nhằm giúp cho các HTX giới thiệu, quảng bá sản phẩm chủ lực, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

Các hoạt động tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX được Liên minh HTX tỉnh đặc biệt quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nổi bật là sự phối hợp với các cơ quan truyền thông, các sở, ngành, địa phương để tuyên truyền sâu đậm về phát triển HTX, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân về hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và phong trào thi đua của các HTX, đơn vị thành viên....

Mô hình trồng dâu tây công nghệ cao của HTX rau quả Thắng Lợi

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

Phát huy những thành tích trong nhiệm kỳ qua, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù xác định còn rất nhiều khó khăn, thử thách đối với lĩnh vực KTTT và hoạt động của tổ chức Liên minh HTX tỉnh song với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương với nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ được ban hành; sự chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, TP, Liên minh HTX tỉnh đưa ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào KTTT mà nòng cốt là HTX để HTX thực sự là cầu nối giúp kinh tế hộ ngày càng khởi sắc, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội địa phương ổn định và phát triển bền vững.

Trên tinh thần “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả” của Đại hội Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tin tưởng rằng Liên minh HTX tỉnh cùng với các HTX, đơn vị thành viên sẽ vươn lên khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

Theo Liên minh HTX tỉnh Lào Cai


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam