Liên minh HTX TP Đà Nẵng

Tìm giải pháp nhằm củng cố, tăng cường, nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố

Sáng ngày 16/02/2023, tại trụ sở cơ quan (123 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Liên minh Hợp tác xã TP. Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm “Củng cố, tăng cường, nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố”. 
Ông Phạm Công Chính- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Tọa đàm “Củng cố, tăng cường, nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố”.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Ông Phạm Công Chính - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng cho biết qua tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, một lần nữa Đảng ta tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu khách quan trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phải được củng cố, phát triển cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh: “Liên minh Hợp tác xã TP. Đà Nẵng phải được củng cố, tăng cường hoạt động để thực hiện tốt ba chức năng, nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng và Nhà nước giao: (1) là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể; (2) là  giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, (3) là làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể.

Trong những năm qua, Liên minh Hợp tác xã ở các tỉnh, thành phố nói chung và TP. Đà Nẵng nói riêng đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần hỗ trợ cho kinh tế tập thể, HTX phát triển, từ sự tích cực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trên các mặt công tác, kinh tế tập thể, HTX ở mỗi địa phương đã thực sự có bước chuyển mới qua mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, từ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động, phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Tuy nhiên, trên thực tế tình hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố thì còn có rất nhiều khó khăn, từ công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, số lượng biên chế nhân sự được giao đến các điều kiện, phương tiện làm việc, chế độ chính sách đối với cán bộ, cho đến các nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo các chương trình, kế hoạch, đề án danh riêng cho phát triển kinh tế tập thể; đối với các chương trình, kế hoạch, đề án lồng ghép hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể thì thiếu cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Liên minh Hợp tác xã TP. Đà Nẵng nên kết quả mang lại cho khu vực kinh tế tập thể còn có hạn chế, bất cập, hiệu quả chưa cao.

Tại diễn đàn, bên cạnh các bài tham luận, các đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề xoay quanh chủ đề “Củng cố, tăng cường, nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố”. Qua đây, các đại biểu sẽ nhận thức rõ những khó khăn, thách thức mà Liên minh Hợp tác xã TP. Đà Nẵng đã, đang và sẽ đối mặt; tìm ra các giải pháp nhằm củng cố, tăng cường, nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã TP. Đà Nẵng.

Quỳnh Trang


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam