28 06
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã

Thừa Thiên Huế:

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã

Trong khi thu hút cán bộ trẻ, có trình độ còn gặp nhiều khó khăn thì việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện có trong hợp tác xã...

Ngày 28/06/2022

01 06
Những

Những "thủ lĩnh 8X" ở buôn làng

Tại một số làng dân tộc thiểu số của huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai), nhiều đảng viên độ tuổi 8X đang đảm trách cương vị quan...

Ngày 01/06/2022