09 11
An Giang: Thế mạnh xoài cát hồng

An Giang: Thế mạnh xoài cát hồng

Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, đang tập trung nhân rộng diện tích trồng xoài cát hồng và phấn...

Ngày 09/11/2020