13 09
4 phiên chuyên đề chính thức với nhiều nội dung quan trọng

Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững:

4 phiên chuyên đề chính thức với nhiều nội dung quan trọng

Hội thảo cấp quốc gia: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi trong lĩnh vực nông...

Ngày 13/09/2020

11 09
Khảo sát thực tế HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5

Hội thảo phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số &miền núi trong lĩnh vực nông nghiệp:

Khảo sát thực tế HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5

Ngày 12-13/9, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội phối hợp cùng Liên minh HTX Việt Nam; Bộ NN&PTNT; Ủy ban Dân tộc, Tỉnh...

Ngày 11/09/2020