21 07
Khẳng định vai trò bảo vệ thành viên

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hỗ trợ tiêu thụ nông sản:

Khẳng định vai trò bảo vệ thành viên

Trong thời gian vừa qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã kết nối để hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) ở những tỉnh đang là điểm nóng...

Ngày 21/07/2021

21 07
Toàn hệ thống Liên minh hợp tác xã cùng vào cuộc

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:

Toàn hệ thống Liên minh hợp tác xã cùng vào cuộc

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng ở nhiều địa phương, số ca nhiễm tăng cao, ảnh hưởng đến mọi mặt...

Ngày 21/07/2021

02 07
Cùng nhau xâu dựng một thế giới tốt đẹp hơn

Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm 2021

Cùng nhau xâu dựng một thế giới tốt đẹp hơn

Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm nay (COOPSDAY) sẽ được tổ chức vào ngày 03/7/2021 (Thứ bảy đầu tiên của tháng Bảy hàng năm). Đây là...

Ngày 02/07/2021