23 11
Xây dựng HTX là điểm kết nối cung cầu công nghệ, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số cho các thành viên

Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các hợp tác xã, tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023”:

Xây dựng HTX là điểm kết nối cung cầu công nghệ, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số cho các thành viên

Chiều 22/11, tại Yên Bái, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ thông...

Ngày 23/11/2023

13 11
Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển sản xuất, quản lý tiêu thụ nông sản gắn với chuỗi giá trị

Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh hợp tác xã Việt Nam tháng 10/2023; triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023:

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển sản xuất, quản lý tiêu thụ nông sản gắn với chuỗi giá trị

Ngày 13/11, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã...

Ngày 13/11/2023