27 05
Đào tạo, tập huấn cho các Quỹ tín dụng và Quỹ phát triển hợp tác xã của Việt Nam về ứng dụng IT và cách quản lý hoạt động hiệu quả

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) và Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã tín dụng cộng đồng Hàn Quốc (KFCC):

Đào tạo, tập huấn cho các Quỹ tín dụng và Quỹ phát triển hợp tác xã của Việt Nam về ứng dụng IT và cách quản lý hoạt động hiệu quả

Theo Chương trình công tác và được phép của Văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn gồm 03 đại biểu Việt Nam do bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư...

Ngày 27/05/2024

09 05
Phát hành cuốn sách

Phát hành cuốn sách

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam và NXB Hồng Đức phát hành cuốn sách "Luật Hợp tác...

Ngày 09/05/2024

26 04
Tổ chức thành công nhiều sự kiện hưởng ứng Tháng hành động vì HTX năm 2024, Kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4/2024

Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tháng 4/2024; triển khai nhiệm vụ tháng 5/2024:

Tổ chức thành công nhiều sự kiện hưởng ứng Tháng hành động vì HTX năm 2024, Kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4/2024

Ngày 26/4, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã...

Ngày 26/04/2024