Số/ký hiệu 02/BC-UBKTr
Ngày ban hành 18/01/2022
Người ký Lê Văn Nghị
Trích yếu Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát Liên minh HTX các tỉnh, thành phố năm 2021
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Báo cáo
Tệp đính kèm Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát Liên minh HTX các tỉnh, thành phố năm 2021